Címkék:


Szavazás
Véleményed szerint melyik az a marketing eszköz, amely ma eredményes tud lenni a márkakereskedésekben? (előbb figyelmesen olvasd végig utána szavazz, akár több válaszra is)
1)Nyomtatott médiában való hírdetések, PR cikkek.
2)Rádióban, televizióban megjelenő hírdetések.
3)Szórólap készítése, terjesztése.
4)Saját Web oldalon történő kereskedelmi és vevőszolgálati kínálat vonzóvá tétele, vásárlásra való ösztönzés elősegítése.
5)Ügyfelek elérése akciók közlése online hírlevél vagy SMS formában.
6)Nyílt hétvégék, márkakereskedésen belül történő rendezvények.
7)Kitelepülések, kiálításokon való részvétel.
8)Semmi értelme egy fillért is kiadni marketingre, mert úgyse jön be ügyfél, vagy ha bejön, nem a hírdetésünkre.
9)Eladást segítő oktatás, továbbképzés a kereskedelmi részleg részére.
10)Vevőszolgálati részleg részére oktatás, továbbképzés a jobb és tökéletesebb ügyfélkiszolgálás érdekében.
11)Bármilyen szponzorálás. (esemény, sportegyesület, művészet, intézmény stb.)
12.)Fizetett banner és kereső szavak elhelyezése különböző Web oldalakon.
13)Importőrök által a márkakereskedések felé anyagilag támogatot bármely marketing eszköz vagy megjelenés.

játékszabályok

főoldal érdekes történetek hogy még profibb legyek regisztráció


TÍZ EMBERBŐL KILENC NEM A FELKÉSZÜLTSÉG MIATT VALL KUDARCOT, EGYSZERŰEN NEM ÉL A FELKÍNÁLT LEHETŐSÉGGEL.
2009. 06. 25. 15:07
- Figyelj Haver! A Te dumádra csak azt tudom mondani, hogy Ti öltönyös nagyfejűek megint kitaláltatok valamit, ami csak egyeseknek jó.

- De ez tényleg jó és ne mondj negatív véleményt, amíg nem ismered részleteiben az egészet.

- Nekem Te ne dumálj! Ami a GÉMOSZ-tól és az MGE-től jön az csak a kivételezetteknek jó. Én meg
nem vagyok benne.

- Miért nem vagy benne? Kritizálni a legkönnyebb, vegyél részt aktívan Te is a munkában és majd
látni fogod, hogy nem is olyan könnyű birkózni az ilyen okos tojásokkal, mint Te.

 

 Ehhez hasonló beszélgetést folytattam egy márkakereskedővel, akinek ismertettem egy olyan konstrukciót, amely tényleg tuti és nagyon sokan élhetnek vele ebben a nehéz időben.

Ez a konstrukció egy mankó, egy segítség azon márkakereskedőknek, akik jövőre is ki szeretnének nyitni.

Az a márkakereskedő, aki megérti, hogy hatalmas változás megy végbe a magyarországi autós társadalomba és ehhez Ő alkalmazkodni szeretne annak szól ez az ajánlat.

 

Gerge Washington mondta egyszer:

 

"A sikertelenek 99%-át azok teszik ki, akiknek már szokásukká vált, hogy mentségeket keressenek."

 

Valóban, mielőtt mentségeket kerestek, hogy miért nem, olvassátok el az itt leírt dolgokat és biztos vagyok benne, hogy sok márkakereskedőnek kellemes meglepetéssel szolgálhatok.

 

A gépjármű márkakereskedéseket többszörös válságjelenségek sújtják, amelyek közül a világgazdasági válság és az árfolymváltozások hatásait sajnos nem tudjuk befolyásolmi. Van azonban olyan amit tudunk, mégpedig pozitívan. Ez a bankok vagy finanszírozók és a márkakereskedések között kialakult bizalmi válság, amely sok esetben nagyobb probléma az előző kettőnél.

 

Ennek érdekében a GÉMOSZ és az MGE közös kezdeményezésére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (HGZrt) támogatásával létrhoztunk egy olyan, kizárólag KKV-k számára érvényes terméket, amely segíthet mindazon kereskedések készleteinek, működésének, beruházásának finanszírozhatóságát megteremteni, akik rendelkeznek a garanciához szükséges fedezettel, működésük átlátható, gazdálkodásuk a szakmai és költségoptimalizálási követelményeknek megfelel.

A termék gazdája szakmai oldalról az MGE.

 

A HGZrt és az MGE között a szükséges szerződés aláírásra került, a további szerződések előkészítése megtörtént.  

 

Tekintettel arra, hogy az elő bírálat informális és bizalomépítő jellegű, ebben a fázisban nem szükséges, hogy a kereskedők költséget és időráfordítást igénylő igazolásokat, telekkönyvi kivonatokat nyújtson be. Ezeket meglévőnek tekintjük. Természetesen majd a kiválasztott finanszírozón keresztül beadott végleges birálathoz az előírások szerinti dokumentációt be kell csatolni.

 

A kereskedők meggyengült anyagi helyzetére tekintettel külön ügyeltünk arra, hogy a speciális termékkel kapcsolatosan felmerülőköltségek a kereskedők számára ne jelentsenek érezhető terhet, és ezért kerültük a hitelösszeg arányos sikerdijat is. Kizárólag a bevezetett termékkel kapcsolatos valóságos költségek, illetve HGZrt hivatalos költsége merül fel. Ügyeltünk arra is, hogy egy esetlegesen sikertelen kérelem esetén a kereskedőt csak az addig elvégzett munka költsége terhelje, valamint arra is, hogyha a kérelem sikeres, de a kereskedő ezt mégsem veszi igénybe, akkor se terhelje további költség.

 

A termék lényege, hogy a hitelgarancia vizsgálatot előzetesen végezzük el, ami:

 

 • Pozitív eredmény esetén kiválóan alkalmas a számlavezető bankkal vagy a finanszírozóval való tárgyalásokon a bizalmi légkör kialakulásához és a kereskedő hiteligényének pozitív elbírálásához
 • Negatív eredmény esetén világosan jelzi a márkakereskedésnek, hogy további fedezet, vagy más feltétel rendszer szükséges ahhoz, hogy tárgyalása a finanszírozóval, eredménnyel kecsegtessen, vagyis a megbeszélésekre és a várható finanszírozói feltételekre jobban fel tud készülni.

 

A terméket hivatalosan az MGE gondozza az alábbiak szerint:

 

 • Előzetes hitelbírálati anyag összeállításában támogatás és tanácsadás
 • A kérelem beadása előtt egy gyorsítottszakmai szakmai audit, megbízott szakértők igénybevételével. Majd ez után az eredmény javaslattá formálása a HGZrt felé.
 • A hitelfelvételt követően a szakmai audit 180 naponkénti megismétlése Ennek következtében a HGZrt, a finanszírozó és a vizsgált kereskedő tájékoztatása. Ez a termék egyik alap pillére, a folyamatos bizalomfenntartása a szakmai kontroll által. Ez lesz az a visszajelzés amely alapján képet kap minden érintett fél arról, hogy a garantált hitellel tevékenysége milyen irányba mozdult el.
 • Készletfinanszírozás esetében a készletre vett gépjárműveket a Magyar Gép és Tulajdonvédelmi Munkacsoport által kidolgozott kritériumoknak megfelelő másodlagos jelőléssel kell ellátni.

 

Lényeges információk az előzetes hitelgarancia vizsgálattal kapcsolatban:

 

 • Kérelmét a kereskedő a GÉMOSZ főtitkárán keresztül, vagy közvetlenül az MGE-nek nyújthatja be. A szükséges dokumentáció: utolsó két lezárt üzleti év auditált mérlege és eredmény kimutatása a kiegészítő melléklettel, aktuális főkönyvi kivonat, és a kitöltött a hitelgarancia kérelmi nyomtatvány. Ez utóbbit az MGE bocsájtja a kereskedő rendelkezésére.
 • HGZRT kizárólag az MGE-től kapott kérelmeket fogadja be elő bírálatra.
 • A kész anyag beadásától számítva a bírálat néhány napon belül elkészül és az eredményről a kereskedő megbízása alapján az MGE hivatalos tájékoztatást kap, ami a kereskedő rendelkezésére áll a finanszírozóval való tárgyalás során.
 • HGZrt a kereskedő finanszírozón keresztül érkezett azonos tartalmú garancia kérelmét gyakorlatilag autómatikusan fogadja el, amennyiben a kereskedő működésében az előzetes és a végleges bírálat között nem történt jelentős változás és a beadott dokumentumok alátámasztják az előzetes elbírálás során feltételezett körülményeket.   

 

Szerződéses háttér:

 

 • A kereskedő megbízza az MGE-t az előzetes hitelgarancia vizsgálat elvégzésével és felruházza azzal a joggal, hogy az eredményről az értesítést az MGE kapja meg.
 • A kereskedő aláírja és teljesíti az MGE-vel kötött Megbízási szerződésben foglalt feltételeket
 • MGE megbízott szakértői elvégzik az előzetes, majd  - amennyiben a kereskedő a hitelt hitelgarancia fedezett mellett vette fel - a 180 naponkénti szakmai auditot és a jelentést átadják az MGE-nek
 • MGE a kapcsolatosan véleményt kér az érintett márkaimportőrtől.
 • A HGZrt vélemény birtokában az MGE támogató javaslatot dolgoz ki a kiválasztott finanszírozó részére, amelyben elő kivánja mozdítani a kereskedő tárgyalását a finanszírozóval, amelyet akár személyes jelenléttel is támogat.
 • Kereskedő a hitelgaranciával fedezett készleteit az MGE által szerződött alválalkozó a kereskedő költségén ellátja a másodlagos jelöléssel és elvégzi ennek regisztrációját. 

    

Kereskedők számára ez a termék tájékoztató jelleggel, az alábbi költségekkel jár

   

 1. Jelentkezés elbírálása, információk begyüjtése, kereskedővel konzultáció. Ár: 100.000 Ft+ÁFA Számlázza az MGE
 2. Anyag komplettírozása, előzetes átvizsgálása, adatok elemzése, fedezetek megbeszélése, anyag beadása, esetleges hiánypótlások begyűjtése és beadása. Ár: 200.000 Ft+ÁFA Számlázza az MGE
 3. Helyszíni szakmai audit. Ár: 250.000 Ft+ÁFA plusz 100 Ft/km utiköltség. Számlázza az MGE megbízott szakértője.
 4. 180 naponkénti szakmai helyszíni audit. Ár: 250.000 Ft+ÁFA plusz 100 Ft/km útiköltség. Számlázza az MGE megbízott szakértője.
 5. Szükséges időközi egyedi kereskedői látogatás a kereskedővel való előzetes egyezetetés alapján. Ár: 50.000 Ft+ÁFA plusz 100 Ft/km útiköltség. Számlázza az MGE, vagy megbízott szakértője.
 6. HGZrt előzetes bírálat díja. Ár: 20.000 - 50.000 Ft (ld. HGZrtaktuális Hirdetménye) Számlázza a HGZrt.
 7. Hitelgarancia díja: a sikeres kérelem alapján igénybevett garancia összeg 1.5-2.5%-a. Számlázza a HGZrt.
 8. Másodlagos jelölés elhelyezése: 13.000 Ft+ÁFA/gépjármű. Számlázza az MGE által megbízott alválalkozó. Szeretnénk kiemelni, hogy a másodlagos jelölést több finnszírozó az ügyfelek számára a vevőfinanszírozásban extrafelszerelésként, tőkeelemként figyelembe veszi. Ezenkívül van biztosító aki a Casco díjból erre jelntős kedvezményt ad, illetve készpénzes ügyfél számára kiegészítő vagyonvédő elemként értékesíthető, azaz a jelölt gépjármű értékesítési folyamatában ez a költség teljes egészében megtérülhet.

 

Amennyiben a kérelem sikertelen, illetve a garancia igénybevételére nem kerül sor, csak az 1, 2, 3, és a 6. pontban jelölt költségek merülnek fel.  

 

A GÉMOSZ és az MGE elnöksége biztos abban, hogy a fentiekben vázolt megoldás minden olyan kereskedésnek, amely a válsághelyzet kezelésében önmaga is tenni tud és hajlandó, segít megteremteni azt a hátteret, amely a működés tovább finanszírozhatóságát elősegíti.   

 

A szakmánkat sújtó többszörös válság megoldásának kulcs a megfelelően működő mereskedések és a finanszírozók közötti bizalom megteremtése, illetve helyreállítása.  

 

A GÉMOSZ és az MGE felelős magatartással és hozzáállással ad szakmai véleményt és javaslatot HGZrt részére annak érdekében, hogy a leírtfeltételeknek megfelelő kereskedések tertósan biztonságos tovább működése biztosítsa a gépjármű kereskedelem és szerviz minőségének magas szinten tartását az ügyfelek megelégedésére. Különösen ügyelünk arra, hogy a két szakmai szervezet felé irányuló HGZrt bizalomnak megfeleljünk és ennek alapján a leírt terméket mindaddig megtartsuk, ameddig a gazdasági környezet ezt indokoltá teszi, illetve ameddig a kereskedők körében igény van rá. Ebben a munkában nagymértékben számítunk és támaszkodunk ez adott kereskedés márkaimportőrének véleményére, javaslatára.

 

Erdélyi Péter  MGE társelnök   mge@mge.hu    20/944-2631

 

 

Feribácsi    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommentek
Orbán András - 2009. 07. 02. 10:35:55
Szerintem az árak aránytalanúl magasak, nincs az elvégzett munkával arányban.A cégről az összes anyagot a könyvelés ( pénzügy )előkészíti az elvárások szerint.Egy sima cégvizsgálat, ha közvetlenűl kéred megközelítőleg 50 000 Ft.Egyébként a rendszert jónak tartom.
Erdélyi Péter - 2009. 07. 07. 12:26:08
Kedves András,
pontosan tudom, hogy manapság, meg máskor is minden kiadott költség sok és fájdalmas. Megértem, amit írtál, de itt nem egy "sima cégvizsgálatról" van szó, hanem:

kidolgoztunk egy terméket, kialakítottuk a rendszert, szakértőt alkalmazunk az operatív audithoz, irodát használunk, meglátogatjuk a kereskedést, akivel és a Garantiqa-val több menetben egyeztetünk, stb.

A közölt árak u.n. lista árak, amelyek a munka mennyiségének és összevonhatóságának függvényében változhatnak. Ezért is lehet(ne) fontos szervező és koordináló szerepe a GÉMOSZ-nak, illetve a kereskedői szövetségeknek.

Köszönöm a figyelmedet és a rendszer (költségen kívüli) pozitív megítélését.


Új hozzászólás
Hozzászóláshoz be kell jelentkezni!
Email:
Jelszó:
    

Elfelejtetted jelszavad? Kattints ide!Akik már bizonyítottak a márka-kereskedésekben: